571 proizvoda Philips

571 proizvoda

Philips je holandska multinacionalna konglomeratna korporacija koja je osnovana u Ajndhovenu 1891. Od 1997. uglavnom je sa sedištem u Amsterdamu, mada je sedište Beneluksa i dalje u Ajndhovenu. Philips je ranije bio jedna od najvećih kompanija za elektroniku na svetu, trenutno fokusiran na oblast zdravstvene tehnologije, dok su ostali odeljenja prodata.